Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stan praworządności w Polsce – dyskusja w Parlamencie Europejskim

dodano 2017-08-31 15:00 w kategorii: Informacje

31 sierpnia 2017 r. w Brukseli, posłowie SLD do Parlamentu Europejskiego - Bogusław Liberadzki i Janusz Zemke wzięli udział w posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) podczas którego wymieniano poglądy, z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego KE - Fransem Timmermansem, na temat stanu przestrzegania praworządności w Polsce.

- Oczekiwania społeczne w Polsce to godne życie i bezpieczeństwo. 90 proc. Polaków wie o tym, że zapewnia nam to udział w UE. Nasz rząd występuje o podmiotowość ale poprzez konflikty – powiedział prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. - A ja bym chciał, żeby robił to w sposób merytoryczne i był godnym partnerem. Pamiętajmy, że sankcjami ukarzemy nie rząd ale wszystkich Polaków, także tych którzy chcą być w UE – kontynuował polityk SLD. W swojej wypowiedzi na forum Komisji prof. Liberadzki podkreślił, że Komisja powinna nadal prowadzić z rządem RP dialog w oparciu o rzeczywistą ocenę faktów i zdarzeń, zaś jej kolejne działania na forum Rady Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości należy uzależnić od rozwoju sytuacji. Eurodeputowany SLD sprzeciwił się ponadto - w imieniu polskiej delegacji SLD w PE - pojawiającym się propozycjom ograniczania środków na programy strukturalne w Polsce, jako formy sankcji za łamanie praworządności. Krytyka działań polskiego rządu nie może bowiem prowadzić do zastosowania sankcji wobec polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Frans Timmermans podkreślił, że sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy obywatele UE - niezależnie od miejsca zamieszkania - mają zagwarantowane w traktatach prawo do odwołania się do sądu, którego niezawisłość jest niekwestionowana.

Komisja Europejska nie odmawia rządowi RP prawa do dokonywania reform w sądownictwie, gdyż każde państwo członkowskie posiada suwerenne prawo decydowania o sposobie jego organizacji. Reformy takie muszą jednak następować z poszanowaniem - stanowiącej fundament Unii - zasady państwa prawnego, będącej także jedną z naczelnych zasad konstytucji RP.  Oznacza to, że - wbrew deklaracjom polityków PiS - powołanie do Trybunału Konstytucyjnego 3 dodatkowych osób na prawidłowo obsadzone miejsca sędziów oraz - forsowane ostatnio przez parlament w trybie pilnym - zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym - nie mają nic wspólnego z reformowaniem systemu wymiaru sprawiedliwości, a ich faktycznym celem jest usunięcie wszystkich sędziów powołanych do KRS i orzekających w Sądzie Najwyższym.

 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.