Sojusz Lewicy Demokratycznej

Video: SLD: Należy podnieść zasiłek pielęgnacyjny


19 marca br. podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie SLD: Anna Bańkowska oraz Tadeusz Tomaszewski zaproponowali, aby wyrównać niesprawiedliwe dysproporcje między kwotą wypłacaną w ramach zasiłku pielęgnacyjnego a kwotą przeznaczaną na dodatek pielęgnacyjny. Świadczenia te od kilku lat różnią się swoją wysokością, mimo, że ich funkcja jest właściwie tożsama.


Komentarze