Sojusz Lewicy Demokratycznej

Video: A. Bańkowska na panelu "Nowa polityka społecz


16 czerwca br. podczas Kongresu Lewicy Polskiej poseł Anna Bańkowska była panelistką debaty pt. "Nowa polityka społeczna". Podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że polityka społeczna powinna należeć do najważniejszych dziedzin działalności państwa, gdyż dotyczy tak wielu dziedzin życia oraz dotyka milionów obywateli.


Komentarze