Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: IX Zjazd Miejski SLD w Bydgoszczy


16 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy odbył się IX Zjazd Miejski SLD. Podczas obrad wybrano nowego przewodniczącego, którym został Ireneusz Nitkiewicz, a stanowisko sekretarza objął Zbigniew Welenc. Fot. Tomasz Mokos


Komentarze