Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: Prof. Adam Gierek w Toruniu


15 listopada 2013 r. w Toruniu dyskutowani o nowych wyzwaniach dla regionu przed uchwaleniem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. W spotkaniu, zorganizowanym przez Toruński Klub Dyskusyjny SLD, uczestniczyli: Janusz Zemke oraz prof. Adam Gierek, posłowie do Parlamentu Europejskiego. Część spotkania poświęcono postaci Edwarda Gierka - w tym roku mija setna rocznica jego urodzin.


Komentarze