Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jan Szopiński

Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD, przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy

Lat 54, mieszkaniec Bydgoszczy. Posiada wykształcenie wyższe – magister ekonomii, ukończył także studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania oraz polityki społeczno-gospodarczej. Mąż Krystyny i ojciec Nadii - studentki. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie przewodniczący największej w Kujawsko-Pomorskiem bydgoskiej organizacji SLD oraz członek Rady Wojewódzkiej SLD.

Posiada duże doświadczenie w działalności samorządowej. Przez dwie kadencje sprawował funkcję wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Cieszy się niezmiennie dużym zaufaniem wyborców, którzy powierzają mu mandat radnego Sejmiku po raz trzeci w 2005 r., jako jedynemu kandydatowi SLD w okręgu nr 1.
 
Będąc wicemarszałkiem województwa, przez 8 lat z sukcesami pracował na rzecz kultury, edukacji, ochrony zdrowia i sportu, zasługując na miano rzetelnego eksperta.
 
Był odpowiedzialny m.in.  za Wojewódzki Program Bazy Sportowej, wspierał starania Bydgoszczy o powołanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, podejmował starania o środki własne i unijne dla Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej. Zawsze wspierał organizacje emerytów, seniorów i kombatantów. Ze szczególną uwagą skupiał się nad ograniczaniem bezrobocia, wraz z partnerami z Zarządu Województwa zabiegał o tworzenie nowych miejsc pracy, a także starał się wykorzystywać środki unijne dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Jest obecnie radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Ponadto J. Szopiński to: działacz sportowy - społeczny prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, działkowiec - członek Polskiego Związku Działkowców, w latach 2002-2007 członek Zarządu OW Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Honorowy Obywatel Powiatu Tucholskiego. 
 
Zapytany o motywację swego działania – odpowiada: – Wyznaję zasadę, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Potrafię cierpliwie szukać drogi, by rozwiązać najtrudniejszy nawet problem. Wierzę w mądre kompromisy i zasadę złotego środka. Może dlatego nigdy, podobnie jak wielu moich kolegów, nie zostałem uwikłany w żadną aferę polityczną, w  żadną awanturę, które zawsze kładą się cieniem na życiorysie. Natomiast katalog dobrze załatwionych spraw przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którym współkierowałem daje mi nie tylko głęboką satysfakcję. Nie jestem politykiem, który będzie wypowiadał wojny, albo ogłaszał traktaty pokojowe. Zajmuję się tym, co odpowiada moim pasjom i mojej naturze. Chcę pozostać tym samym człowiekiem, który zawsze służył współobywatelom.
 
Kandydował na senatora RP podczas wyborów parlamentarnych 2007 r. z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego "Lewica i Demokraci". W wyborach samorządowych w 2010 r. został radnym z listy SLD. Musiał jednak zrezygnować z mandatu, albowiem w koalicyjnym (PO-SLD) kierownictwie miasta powierzono mu stanowisko zastępcy prezydenta Bydgoszczy. 
 
Miejski Zjazd SLD w 2012 r. wybrał Jana Szopińskiego przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Bydgoszczy.
 
W wyboracj samorządowych 2014 roku wybrany na stanowisko radnego Rady Miasta Bydgoszczy. 
 • Adres:
  pokój 102 w Urzędzie Miasta przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy (85-102)
 • Telefon:
 • E-mail:
  jan@szopinski.bydgoszcz.pl
 • www:
  www.szopinski.bydgoszcz.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z