Sojusz Lewicy Demokratycznej

Anna Mackiewicz

Zastępca prezydenta Bydgoszczy, wiceprzewodniczącaSojuszu Lewicy Demokratycznej 

Jest rodowitą bydgoszczanką, znaną społeczniczką, wieloletnią radną bydgoską, działaczką na rzecz równych szans i praw kobiet, współzałożycielką organizacji kobiet.
 
Tak mówi o swej działalności: – Pełniąc społecznie m.in. funkcje wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Demokratycznej Unii Kobiet Krajowej Rady (od 2004 r.) i Zarządu Krajowego Forum Równych Szans i Praw Kobiet (od 2001 r.) oraz działając w Federacji Polskiego Lobby Kobiet – wpłynęłam znacząco nie tylko na rozwój i pozycję organizacji, systemową pomoc kobietom, ale i na obecny stan prawny realizacji praw kobiet. Brałam bezpośredni udział w pracach nad projektami ponad 10 ustaw oraz w konsultacjach wielu innych aktów, co wiązało się także ze współorganizacją 8 akcji zbierania podpisów. W ramach DUK współorganizowałam (od 1997 r.) ponad 50 lokalnych, krajowych lub międzynarodowych szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wielu projektów unijnych, a obecnie angażuję się w projekt prowadzenia 14 punktów przedszkolnych na obszarach wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim. W Bydgoszczy założyłam Genderowy Uniwersytet Obywatelski, w ramach którego organizuję debaty otwarte dla mieszkańców.
 
Z rekomendacji SLD, DUK i ZNP jest radną nieprzerwanie od 1994r. W Radzie Miasta przewodniczyła Komisji Edukacji (1998-2006) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (2006-2010). Była członkinią Komisji Budżetu i Polityki Finansowej Rady Miasta (1994-2006 ); Komisji Rynku Pracy i Spraw Socjalnych (1994-2002) oraz Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej ( 2002-2005 );
Przewodniczy Zespołowi ds. restrukturyzacji oświaty, komisji ds. grantów oświatowych. Jest inicjatorką i autorką wielu uchwał RM (np. Polityka Oświatowa Bydgoszczy, powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, powołanie gminnego CIS oraz świetlic środowiskowych na bydgoskich osiedlach, itd.)
 
Działając na osiedlu (Rada Osiedla Wyżyny 1994-2002; Stowarzyszenie „Wyżyny – Basen” – wybudowano 2 baseny), wzmacnia pozycję organizacji pozarządowych i RO w podejmowaniu lokalnych decyzji, służąc również na co dzień pomocą. Jest np. autorką pierwszej uchwały RM o współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Na skuteczność jej działalności wpływa także fakt, że łączy pracę w samorządzie z pracą w ZNP (w Zarządzie Oddziału od 1994 r.) oraz przewodniczeniem lub członkostwie w radach społecznych w: Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Miejskim, Miejskiej Przychodni Medycyny Szkolnej, Zespole Żłobków Miejskich, zwykle kolejne kadencje.
 
Jest autorką i realizatorką innowacji pedagogicznych – obecnie np. „Matematyka w zastosowaniach" oraz konkursów szkolnych matematycznych (Ze statystyką na Ty; Wyprawa po słodką górę ) oraz szkolnego święta matematyki.
Od 4 lat jest liderką WDN oraz autorką raportów EWD a od 5 lat administruje portalem szkoły, który sama zbudowała. Jest organizatorką egzaminów próbnych M-P i drzwi otwartych dla 6-klasistów. Z jej inicjatywy nadano szkole imię I.J. Paderewskiego a później sztandar gimnazjum.
W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. uzyskała 2431 głosów, ponownie wybrana w 2014 r. 

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z